KRIVCI IZ SRBIJE-SA KOSOVA

POČINIOCI NA KOSOVU

PROGRAM ZA POČINIOCE RATNIH ZLOČINA NA KOSOVU

 

Rat / sukob na Kosovu 1998-99 izazvao je smrt više od deset hiljada civila. Više od hiljadu tih žrtava još uvek nedostaje; porodice žrtava pate zbog neizvesnosti oko sudbine svojih voljenih.

Sve aktivnosti tokom 1998-99 usmerene prema civilima koje su dovele do smrti ili većih fizičkih ili mentalnih povreda se smatraju delima ratnih zločina i stoga po definiciji su ratni zločini, bez obzira da li su počinioci Srbi, Albanci ili Romi.

Postoje stotine ako ne i hiljade osoba koji su učestvovali ili bili svedoci tih aktivnosti, a mnogi od njih do dan danas pate mentalno i psihički zbog toga što su bili primorani da učestvuju ili svedoče:

 

  1. Bivši srpski vojnici, oficiri, policajci, muškarci iz paravojnih organizacija i drugi ljudi koji su učestvovali ili bili svedoci za ratne zločine.
  2. Vojnici Kosovskih Albanaca, oficiri, policajci i drugi ljudi koji su učestvovali ili bili svedoci ratnih zločina pod okriljem običnih aktivnosti.

Ako spadate u bilo koju od ovih grupa, molimo vas da istupite. Mi ćemo se potruditi da olakšamo vaš težak teret i krivicu. Molimo kliknite na sledeći link:

 

Kontaktirajte nas

 

(odaberite željeni način komunikacije)

 

Podaci o osobama – bivših učesnika ili svedoka – koje daju informacije će ostati će poverljive.

 

Komisija za Istinu će raditi na konačnom rešenju za ratne zločine počinjene na Kosovu 1998-99 van pravosudnog sistema.