Uncategorised

Pismo Premijeru Albinu Kurti (3. Decembar 2021.) vezano za žene žrtve rata na Kosovu 1998-99.

Josef Martinsen
post@truth-commission.com
03. Decembar 2021.

Albin Kurti
Premijer
Ministarstvo Kosova
Ndërtesa e Qeverisë,
Sheshi “Nëna Terezë”
10000 Priština, Republika Kosovo

 

VEZANO ZA 423 PRVE REGISTROVANE ŽRTVE SILOVANJA U RATU 1998-99 ČIJU REGISTRACIJU SU INICIRALI UNMIK I LOKALNE VLASTI


Dragi Premijeru Kurti:

UNMIK i lokalne vlasti su još u proleće 1999. godine podsticale žrtve ratnog silovanja (seksualno zlostavljane) da se registruju i tako novim vlastima na Kosovu daju preko potrebne dokaze o zločinačkom ili asimetričnom ratovanju, a time da bude od koristi I za žene žrtve. Većina žena, koje su bile žrtve, a koje su kontaktirane, protivile su se registraciji kao seksualno zlostavljane žrtve rata, jer bi bile, kako su navele, doživotno kažnjene, uključujući doživotno ponižavanje, stigmatizaciju i ponižavajući tretman od strane civilnog društva.

I bile su u pravu.

 

Uvod.

Nakon završetka rata, svi su pokušavali da nadoknade štetu koju je prouzrokovao: objekti, fizička oštećenja osim unutrašnjih oštećenja koja niko nije imao vremena da sanira.

Iz godine u godinu, vlada je gradila različite statute za različite heroje, ali nije bilo heroja u ženama koje su silovane tokom rata 1998-99 – nisu priznate kao žrtve rata, ili barem kao veteranke. Bilo je potrebno skoro dvadeset godina da ih država prihvati i prepozna njihovo stanje, samo da bi bile opet smatrane „sramotom društva“.

Ne žive sve žene, koje su silovane tokom poslednjeg rata, na Kosovu. Neke od njih su napustile zemlju tokom ili nakon rata, dok su druge dovedene do samoubistva, a treći deo njih nije imao izbora nego da pristane na sudbinu i nastavi sa rupom u srcu, rupom koju društvo produbljuje upirući prst prema njima.

U vreme prethodnih vlada, skoro svakog meseca smo pisali ministrima i bivšim premijerima u kojima se mole za obeštećenje ovih žena, ali osamnaest godina nisu dobijale podršku sopstvene vlade. Svesni smo da ništa ne može da zameni patnje i štetu. Ni penzija koju uzmu posle osamnaest godina nije dovoljna, nije u stanju da zadovolji njihove sadašnje potrebe, a kamoli da nadoknadi vreme u toku kojeg su svi okolo zaboravili na njih, tako što nisu mogle ni da se leče dobro.

 

Situacija

Zato Vas molimo dragi premijeru da ne nastavljate ovim putem, da ne idete stopama prethodnih vlada i bivših premijera, da ne zaboravite ovu grupu ljudi koju je društvo ostavilo, a prošle vlade nastavile sa svojim svakodnevnim život bez odvajanja vremena da istinski zadovolje njihove potrebe.

Naknada za gore pomenutih osamnaest godina, dobar tretman lekara, pomoć u lekovima koje ne mogu da priušte, bio bi odličan način da im se kaže da ne pate same i da su napuštene.

U prethodnim člancima, tadašnjoj odgovornoj vladi, sugerisao sam brzo rešenje koje može da postavi resorni ministar i vlada u roku od nedelju dana:

1. Sprovesti privremenu nadoknadu od 500 € mesečno, bez poreza na dohodak, pre nego što se postigne konačno rešenje.

2. Troškovi se mogu staviti na međuvladin račun i balansirati bilo budžetiranjem troškova u redovnom godišnjem budžetu i/ili traženjem kompenzacije u ime žena žrtava ratnih zločina kroz nacionalne ili međunarodne pravne sisteme.

3. Podnesite zahtev UN/UNMIK-u, EU i međunarodnim organizacijama za sredstva podrške za pokrivanje procenjenih godišnjih ukupnih troškova od 2,538,000.00 eura. UNMIK je inicirao i zalagao se za registraciju žena žrtava rata i samim tim je suodgovoran za situaciju u kojoj su završile ove 423 žene žrtve rata.

Ako neki političar misli da je ova suma prevelika, uveravam ga da nije. Ne samo da su ove žene bile žrtve ratnih zločina, već su ih vlasti nakon rata naterale na ovu registracijsku situaciju da obezbede vitalne dokaze o počinjenim ratnim zločinima od strane Srba.

Do sada su političari pokazivali zastrašujući nedostatak političke hrabrosti i praktične sposobnosti da pomognu bespomoćnim žrtvama.

Sve dok u mom telu ima daha, moja namera je da pomognem Kosovu da donese pravdu ovim ženama žrtvama rata. Kao što možda već znate, proveo sam poslednje dvadeset dve godine svog života pomažući narodu Kosova dokumentujući ratne zločine počinjene tokom rata, vizuelno i pismeno (posetite: www.kosovotrilogy.com).

Danas, posebno u periodu 2013-2018, moja misija je prvenstveno bila edukacija srpskog naroda, posebno mlađe generacije, o događajima koji su se desili 1998-99. na Kosovu i o hitnoj potrebi da se pronađu ljudi koji još uvek nisu pronađeni od rata. Postoje porodice na Kosovu i u Srbiji kojima još uvek nedostaju njihovi voljeni, (Molim Vas posetite: www.truth-commission.com)

Nova vlada znači novu nadu, a pouzdano znam da ste nakon što ste Vi, g-dine Kurti, preuzeli dužnost premijera da vodite državu, postali nada za sve građane Kosova, posebno za žene koje su napustili njihovi najbliži skoro osamnaest godina.

Dakle, verujem da ćete početi da tražite kompenzaciju za sve ove prve 423 registrovane žene žrtve rata.

 

Josef Martinsen
Phone no: +47 90653680