SVEDOCI IZ SRBIJE-SA KOSOVA

SVEDOCI SRBIJA – KOSOVO

 

PROGRAM ZA SVEDOKE RATNIM ZLOČINIMA NA KOSOVU I SRBIJI

 

Rat / konflikt na Kosovu 1998-99 odneo je više od deset hiljada civilnih života. Više od hiljadu tih žrtava još uvek nedostaje; porodice žrtava pate zbog neizvesnosti oko sudbine svojih najmilijih.

 

Ako pripadate nekoj od sledećih grupa, kontaktirajte nas:

 

  1. Svedoci ratnih zločina počinjenih na Kosovu ili u Srbiji 1998-99.
  2. Ako imate bilo kakvu informaciju ili ste lično bili svedok ovih kriminala i zločina molimo vas da istupite, bez obzira da li pripadate Srpskoj, Albanskoj ili Romskoj etničkoj grupi.

 

Sve informacije dobijene od svedoka vezane za osobe koje pružaju te informacije će ostati poverljive.

 

Komisija za Istinu će raditi na konačnom rešenju za ratne zločine počinjene na Kosovu 1998-99 van pravosudnog sistema i samim tim vaše informacije će biti od vilikog značaja.

Ako ste zainteresovani o dostavljanju informacija, kliknite na sledeći link:

 

Kontaktirajte nas

 

(odaberite željeni način komunikacije)